Encyclopedia

Manuscripts : Thomas of Cantimpré

Bayerische Staatsbibliothek, Clm 2655 (Liber de naturis rerum visibilium / Physiologus) | Latin |
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3206 ( naturis rerum / Physiologus) | Latin |
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6908 (Liber de natura rerum / Fürstenfelder Physiologus) | Latin |
Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1066 (Liber de natura rerum) | Latin |
Biblioteca Universitària de Granada, C-67 (Liber de natura rerum / Tacuinum sanitatis) | Latin |
Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, R 174 (Liber de natura rerum) | Latin |
Bibliothèque Municipale de Valenciennes, MS 320 (Liber de natura rerum) | Latin |
Bibliothèque Nationale de France, lat. 347B (Liber de natura rerum) | Latin
Bibliothèque Nationale de France, lat. 347C (Liber de natura rerum) | Latin
Bodleian Library, MS. Canon. Misc. 234 (De naturis rerum) | Latin
Bodleian Library, MS. Canon. Misc. 356 (De naturis rerum) | Latin
Bodleian Library, MS. Selden Supra 75 | Latin
British Library, Harley MS 3717 (De natura rerum) | Latin
British Library, Royal MS 12 E XVII (Liber de natura rerum) | Latin
Forschungsbibliothek Gotha, Memb. II 143 (De natura rerum libri XX) | Latin
Hoofdbibliotheek Biekorf Brugge, Ms. 411 (De natura rerum) | Latin |
Houghton Library, MS Lat 125 (Liber de natura rerum) | Latin
Osterreichische Nationalbibliothek, Cod. 2511 | Latin
Stiftsbibliothek Admont, Codex Admontensis 547 | Latin
Trinity College Library (Cambridge), O.1.34 (Liber de natura rerum) | Latin
University of Pennsylvania Library, LJS 23 (Liber de natura rerum) | Latin
Universitätsbibliothek Würzburg, M.ch.f. 150 (Liber de natura rerum) | Latin |