Encyclopedia

Bibliography : Jacob van Maerlant

Amand Berteloot, ed.; Detlev Hellfaier, ed. Jacob van Maerlant's 'Der naturen bloeme' und das Umfeld: Vorläufer, Redaktionen, Rezeption
Jean Henri Bormans Thomas de Cantimpré : indiqué comme une des sources où Albert-le-Grand et surtout Maerlant ont puisé les matériaux de leurs écrits sur l'histoire naturelle
C. A. Bos; B. Baljet Cynocephali and Blemmyae. Congenital anomalies and medieval exotic races
M. Gysseling Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300)
Luuk A. J. R. Houwen Dieren, dierensymboliek en dierenboeken in de Middeleeuwen
Jacob van Maerlant; Jean Henri Bormans, ed. Der Naturen bloeme van Jacob van Maerlant : met inleiding, varianten van hss., aenteekeningen en glossarium, op gezag van het gouvernement en in naem der koninglijke akademie van wetenschappen, letteren en fraye kunsten
Jacob van Maerlant; Peter Burger, ed. Het boek der natuur
Jacob van Maerlant; Ad Davidse Der Naturen Bloeme
Jacob van Maerlant; M. Gysseling, ed. Der Naturen Bloeme
Jacob van Maerlant; G.J. Meijer, ed. Twee fragmenten van twee verlorene handschriften van Jacob van Maerlant: het eene van Der naturen bloeme, het andere van den Rijmbijbel
Jacob van Maerlant; Eelco Verwijs, ed. Jacob van Maerlant's Naturen bloeme
Traude-Marie Nischik Das Volkssprachliche Naturbuch im späten Mittelalter : Sachkunde und Dinginterpretation bei Jacob van Maerlant und Konrad von Megenberg
Marc van Oostendorp Jacob van Maerlant
Elizabeth Rabie Theron Jacob van Maerlant se Der naturen bloeme as ensiklopediese narratief
Baudouin van den Abeele Jacob van Maerlant over valken: een Middelnederlandse versie van de 'Epistola Aquile, Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum'
Marcel van der Voort Dat seste boec van serpenten: een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme
Eelco Verwijs Jacob van Maerlant's Naturen bloeme
Marcel van der Voort Van serpenten met venine: Jacob van Maerlant's boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien