Encyclopedia

Bibliography : Liber rerum

Mattia Cipriani " In dorso colorem habet inter viridem et ceruleum…": Liber rerum e osservazione zoologica diretta nell’enciclopedia di Tommaso di Cantimpré