Manuscript

Gallery : Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 10074