Manuscript

Gallery : Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. II 6978