Manuscript

Gallery : Koninklijke Bibliotheek van België, Ms. 8327-42