Manuscript

Bibliography : Biblioteca Universitària de Granada, C-67

Thomas of Cantimpré; Luis García Ballester, ed. & tran. De natura rerum (lib. IV-XII)