Manuscript

Bibliography : Lippische Landesbibliothek, Ms. 70

Amand Berteloot Jacob van Maerlant, {Der Naturen Bloeme}: Introduction to the literary history and description
M. Gysseling Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300)
Jacob van Maerlant; M. Gysseling, ed. Der Naturen Bloeme