Der Naturen bloeme van Jacob van Maerlant : met inleiding, varianten van hss., aenteekeningen en glossarium, op gezag van het gouvernement en in naem der koninglijke akademie van wetenschappen, letteren en fraye kunsten

Jacob van Maerlant, Jean Henri Bormans, ed.

Brussel: M. Hayez, 1857

An edition of Der naturen bloeme by Jacob van Maerlant.

489 p., 6 leaves of plates, color illustrations, facsimile.

Language: Dutch


OCLC: 56485348

  

Last update December 6, 2021