Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300)

M. Gysseling

's-Gravenhage: M. Nijhoff, 1981; Series: Reeks II: Literaire handschriften

Digital resource

Contains a transcription of Der Naturen Bloeme by Jacob van Maerlant (volume 2, pages 16-416).

"Der naturen bloeme, door Jacob van Merland, is een vertaling, met uitweidingen ... en inkortingen, van een uitgebreide versie van het Liber de natura rerum, geschreven in het midden van de 13de eeuw door Thomas van Cantimpre."

941 p., index.

Language: Dutch


OCLC: 21716642

  

Last update January 4, 2022