Nieuwe fragmenten van Van den Vos Reynaerde

J. Deschamps

in Aspects of the Medieval Animal Epic, Louvain: Leuven University Press, 1975, 199-206

"In juni 1971 zijn er fragmenten van een vijfde handschrift van Van den vos Reynaerde of Reynaert I aan het licht gekomen. Tevoren werden twee volledige handschriften en fragmenten van twee handschriften ontdekt : omstreeks 1805 het Comburgse handschrift of hs. A (Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, Ms. poet. et phil. fol. 22); in 1889 de Darmstadtse fragmenten of hs. E (Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, 3321); in 1908 het Dyckse handschrift of hs. F (Schloss Dyck bij Neuss) en in 1933 de Rotterdamse fragmenten of hs. G (Rotterdam, Gemeentebibliotheek, 96 B 5). De nieuwe fragmenten zullen we de Brusselse fragmenten of hs. H noemen (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 774). Volledigheidshalve vermelden we de twee handschriften van Reynaerts historie of Reynaert II, die zoals bekend uit een bewerking van Reynaert I (vs. 1-3468) en een vervolg (vs. 3469-7805) bestaat : het Brusselse handschrift of hs. B (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 14.601) dat het werk volledig en het fragment-Van Wijn of hs. C ('s-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 75 B 7) dat slechts vs. 67557791 en dus geen enkele versregel van de bewerking van Reynaert I bevat." - Deschamps

Language: Dutch


  

Last update December 6, 2021