Beast

Manuscripts : Jay

Aberdeen University Library, Univ. Lib. MS 24 (Aberdeen Bestiary)
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6908 (Fürstenfelder Physiologus)
Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1064 (De avibus / Bestiaire)
Bibliothèque du Château de Chantilly (Musée Condé), Ms 724 (Liber Floridus)
Bibliothèque Municipale de Cambrai, MS 259 (Cambrai Aviary)
Bibliothèque Municipale de Chalon-sur-Saône, MS 14
Bibliothèque Municipale de Valenciennes, MS 101 (De avibus / Bestiary)
Bibliothèque Municipale de Valenciennes, MS 320 (Liber de natura rerum)
Bibliothèque Nationale de France, lat. 16169 (De animalibus)
Bibliothèque Nationale de France, lat. 2495 (De avibus)
Bibliothèque Nationale de France, lat. 2495B
Bibliothèque Nationale de France, lat. 8865 (Liber Floridus)
Bodleian Library, MS. Ashmole 1511 (The Ashmole Bestiary)
Bodleian Library, MS. Bodley 602 (Bestiary / De avibus)
Bodleian Library, MS. Bodley 764
British Library, Additional MS 11390 (Der Naturen Bloeme)
British Library, Additional MS 42130 (The Lutterell Psalter)
British Library, Harley MS 4751 (Harley Bestiary)
Cambridge University Library, Kk.4.25
Getty Museum, MS. Ludwig XV 3 (De avibus / Bestiary)
Getty Museum, MS. Ludwig XV 4 (De avibus / Bestiary)
Gonville and Caius College Library, MS 372/621
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 1 Gud. lat. (Liber Floridus)
Koninklijke Bibliotheek, KB, KA 16 (Der Naturen Bloeme)
Koninklijke Bibliotheek van België, MS. IV 398 / 5 (Der Naturen Bloeme fragment)
Lippische Landesbibliothek, Ms. 70 (Der Naturen Bloeme)
Médiathèque Jacques-Chirac (BM Troyes), Ms 177 (De avibus)
Sidney Sussex College, MS 100 (De avibus of Hugh of Fouilloy / Bestiary)
Stiftsbibliothek Admont, Codex Admontensis 547
Universiteitsbibliotheek Ghent, MS 92 (Liber Floridus)