Beast

Manuscripts : Cuckoo

Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6908 (F├╝rstenfelder Physiologus)
Cambridge University Library, Gg. 6. 5 (Liber de Bestiis et Aliis rebus)
Cambridge University Library, Kk.4.25
Stiftsbibliothek Admont, Codex Admontensis 119
Stiftsbibliothek Admont, Codex Admontensis 547