Jacob van Maerlant
Article Bibliography Manuscripts Jump to Home page Help Jump to Contents page Jump to Primary Source Index Search Previous Primary Source Next Primary Source
 
Amand Berteloot, ed., Detlev Hellfaier, ed.   Jacob van Maerlant's 'Der naturen bloeme' und das Umfeld: Vorläufer, Redaktionen, Rezeption (Münster; New York: Waxmann, 2001; Series: Niederlande-Studien 23) Not seen, considered reliable
Jean Henri Bormans   Thomas de Cantimpré : indiqué comme une des sources où Albert-le-Grand et surtout Maerlant ont puisé les matériaux de leurs écrits sur l'histoire naturelle (Brussels: Académie Royale de Belgique, 1800s) Not seen, considered reliable
C. A. Bos, B. Baljet   Cynocephali and Blemmyae. Congenital anomalies and medieval exotic races (Ned Tijdschr Geneeskd, December, 1999, 143-151) Not seen, considered reliable
M. Gysseling   Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) ('s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1981; Series: Reeks II: Literaire handschriften) Not seen, considered reliable
 Web site/resource link
Luuk A. J. R. Houwen   Dieren, dierensymboliek en dierenboeken in de Middeleeuwen (in 28:126 for 1994-1995Groniek: Historisch Tijdschrift, 1994, 20-31) Not seen, considered reliable
Jacob van Maerlant, Amand Berteloot, ed.   Der Naturen bloeme: Farbmikrofiche-Edition der Handschrift Detmold, Lippische Landesbibliothek, Mscr. 70 (München: H. Lengenfelder, 1999; Series: Codices illuminati medii aevi, 56) Not seen, considered reliable
Jacob van Maerlant, Jean Henri Bormans, ed.   Der Naturen bloeme van Jacob van Maerlant : met inleiding, varianten van hss., aenteekeningen en glossarium, op gezag van het gouvernement en in naem der koninglijke akademie van wetenschappen, letteren en fraye kunsten (Brussel: M. Hayez, 1857) Not seen, considered reliable
Jacob van Maerlant, Peter Burger, ed.   Het boek der natuur (Amsterdam: Querido, 1989/1995; Series: Griffioen) Seen by bibliographer
 Web site/resource link
Jacob van Maerlant, Ad Davidse   Der Naturen Bloeme (Ad Davidse, 2002+) Seen by bibliographer
 Web site/resource link
Jacob van Maerlant, M. Gysseling, ed.   Der Naturen Bloeme (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, 2001) Seen by bibliographer
 Web site/resource link
Jacob van Maerlant, G.J. Meijer, ed.   Twee fragmenten van twee verlorene handschriften van Jacob van Maerlant: het eene van Der naturen bloeme, het andere van den Rijmbijbel (Netherlands: 1836) Not seen, considered reliable
Jacob van Maerlant, Eelco Verwijs, ed.   Jacob van Maerlant's Naturen bloeme (Groningen: J.B. Wolters, 1878; Series: Bibliotheek van middelnederlandsche letterkunde) Not seen, considered reliable
Traude-Marie Nischik   Das Volkssprachliche Naturbuch im späten Mittelalter : Sachkunde und Dinginterpretation bei Jacob van Maerlant und Konrad von Megenberg (Tübingen: M. Niemeyer, 1986; Series: Hermaea, n.F., Bd. 48) Not seen, considered reliable
Marc van Oostendorp   Jacob van Maerlant (Laurens Janszoon Coster Project, 2003+) Seen by bibliographer
 Web site/resource link
Elizabeth Rabie Theron   Jacob van Maerlant se Der naturen bloeme as ensiklopediese narratief (Pretoria: University of South Africa, 2003) Not seen, considered reliable
Baudouin van den Abeele   Jacob van Maerlant over valken: een Middelnederlandse versie van de 'Epistola Aquile, Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum' (in Kultuurhistorische Kaleidoskoop aangeboden aan Prof.Dr. W.L.Braekman, Bruxelles, 1992, 539-548) Not seen, considered reliable
Eelco Verwijs   Jacob van Maerlant's Naturen bloeme (Groningen: J.B. Wolters, 1878; Series: Bibliotheek van middelnederlandsche letterkunde) Not seen, considered reliable
Marcel van der Voort   Dat seste boec van serpenten: een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme (Hilversum: Verloren, 2001; Series: Middeleeuwse studies en bronnen 75) Not seen, considered reliable
    Van serpenten met venine: Jacob van Maerlant's boek over slangen hertaald en van herpetologisch commentaar voorzien (Hilversum: Verloren, 1993) Not seen, considered reliable
 
Article Bibliography Manuscripts Jump to Home page Help Jump to Contents page Jump to Primary Source Index Search Previous Primary Source Next Primary Source