Bibliography Details Jump to Home page Bibliography Help Previous Next
 
Der Naturen bloeme van Jacob van Maerlant : met inleiding, varianten van hss., aenteekeningen en glossarium, op gezag van het gouvernement en in naem der koninglijke akademie van wetenschappen, letteren en fraye kunsten
Jacob van Maerlant, Jean Henri Bormans, ed.
Brussel: M. Hayez, 1857
 

An edition of Der naturen bloeme by Jacob van Maerlant.

489 p., 6 leaves of plates, color illustrations, facsimile.

Language: Dutch


 
OCLC: 56485348
 
  
 
 5268 Jump to Home page Bibliography Help Previous Next