Bibliography Details Jump to Home page Bibliography Help Previous Next
 
"Drewniane bestiarium"
Teresa Mroczko
in Kultura redniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w p¹‘dzies¹ciolecie pracy naukowej, Warszawa: Pa’stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, 291-294
 

"A wooden bestiary".

Language: Polish


 
 
  
 
 1776 Jump to Home page Bibliography Help Previous Next