Bibliography Details Jump to Home page Bibliography Help Previous Next
 
"Reinaert en de zeind van deken Herman"
D. Lambrecht
in Aspects of the Medieval Animal Epic, Louvain: Leuven University Press, 1975, 187-198
 

"Door die 'hoeghe baroene' tot de galg verwezen, weet Reinaert door een fantaisistisch verhaal - zijn openbare biecht - de dreiging af te weren. Daarin onthult hij hoe eertijds het trio Bruun, Isengrim en Tybeert, Reinaerts belagers en aartsvijanden, samen met Grimbeert de das en Reinaerts vader een samenzwering beraamden om Nobel van de troon en het leven te beroven en Bruun op de troon te verheffen. De nodige financiŽle middelen worden samengebracht om de huurtroepen te kunnen betalen. Langs zijn vrouw Hermeline om krijgt Reinaert lucht van de samenzwering en weet, net op tijd, de schat te roven die de hele onderneming moest financieren. Aldus verzandde het komplot bij de berken in Kriekeputte bij Hulsterlo." Lambrecht

Language: Dutch


 
 
  
 
 1677 Jump to Home page Bibliography Help Previous Next