Bibliography Details Jump to Home page Bibliography Help Previous Next
 
"Taalonderzoek in Van den Vos Reynaerde"
Leopold Peeters
in Aspects of the Medieval Animal Epic, Louvain: Leuven University Press, 1975, 143-164
 

"De vraag wanneer precies Reinaert I tussen het einde van de twaalfde eeuw en plus minus 1270 is tot stand gekomen, is lange tijd een kernvraag geweest in het onderzoek van Van den Vos Reynaerde. Reconstructie en kritische tekst hebben enkele generaties van Reinaerdisten bezig gehouden met wisselend succes. Het lange leven van J. W. Muller, de Reinaerdist bij uitstek, legt daarvan voldoende getuigenis af. Muller is in zijn publicaties in hoofdzaak een filoloog geweest voor wie een bijdrage van 85 bladzijden in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde VII (1887) met als titel De Taalvormen van Reinaert I en II in de eerste plaats tot doel had 'een bijdrage te leveren tot de vaststelling van eenen zuiveren, critischen tekst der beide werken'. De doelstelling van J. W. Muller is voor hem zelf en anderen in meer dan één opzicht een probleem geweest. Men leze in zijn Critisch Commentaar op Van den Vos Reinaerde wat daar aan verweer en pleidooi geboden wordt..." - Peeters

Language: Dutch


 
 
  
 
 1675 Jump to Home page Bibliography Help Previous Next